Michal Kohút

Zvuk tajícího sněhu, pohyb mrkajícího víčka, lov perel uprostřed velkoměsta, kresby raketovými motory – to vše se v jazyce Michala Kohúta může stát předmětem vizuálního umění. Autor se pohybuje napříč médii, jeho díla bývají procesuálního nebo performativního charakteru a často spočívají na důmyslném, leč neexhibujícím technickém řešení. Lehkost a intuitivnost v hledání námětů se odrážejí i ve hravém způsobu provedení a předvedení díla, které bývá místně specifické a obvykle je dokumentováno prostřednictvím videozáznamu.

Vystudoval sochařství na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM), absolvoval stáž v Rotterdamu, vystavoval v Berlíně, Saint-Étienne, Bazileji, Rotterdamu, Pekingu a New Yorku.

(text: Lenka Střeláková)

www.michalkohut.com