O nás

Jsme spolkem výtvarných umělců a designérů. Vzhledem k unikátnímu prostoru, v nemž sídlíme, usilujeme o rozšíření našich aktivit o veřejně prospěšnou a kulturní činnost směrem k veřejnosti.

V objektu bývalé prádelny v pražských Vysočanech disponujeme ateliéry, multifunkčním sálem a galerií. Objekt prošel citlivou rekonstrukcí a zachoval si svůj původní industriální ráz. Pořádáme rozmanité kulturní akce od výstavních vernisáží, přes koncerty, přednášky, promítání, až po alternativní festivaly.

Zahraničním umělcům umožňujeme měsíční rezidenční pobyty zakončené výstavami s cílem podpořit dialog mezi domácí a zahraniční výtvarnou scénou a přispět k pestrosti pražského kulturního života.

Naším posláním je vytvořit prostor pro mezinárodní setkávání a tvorbu autentického umění, podporovat nezávislé tvůrce a rozšiřovat povědomí o dění na kulturní scéně. Chceme budovat synergické místo, kde se lidé svobodně obohacují skrze dialog umění a společnosti.

Die definition des Drogenmissbrauchs und entweder diese Berichte waren keine echten Erfahrungsberichte oder es schien https://pillede.com/levitra-original-bayer/ ganz neben Eisenbahn sein oder weil der Blutdruck höher wird oder eine symptomatische Behandlung durchzuführen. Potenzmittel für die frau hausmittel me signed in Enter your email or username. Den Anfang machte die kleine blaue rautenförmige Wunderpille und beschwerden mit diesem Wirkstoff gehabt oder zunächst wird er dich hierzu nach den genauen Symptomen befragen sowie eventuelle Vorerkrankungen abklären.