Open Call 2019 – výsledky / results

 Open call 2019 – Galerie PRÁM – výsledky / results:

CZ/ Open call pro výstavní program v Galerii PRÁM byl uzavřen 31. 10. 2018. Přihlásilo se celkem 28 projektů, ze kterých členové Studia PRÁM vybrali 5 projektů, které budou v příštím roce součástí výstavního programu. Jsou to:

ENG/ PRÁM Gallery Open call was closed on 31 October, 2018. There was 28 exhibition projects. Members of Studio PRÁM selected 5 projects, which will be part of the exhibition programme for 2019. The selected artsits are:

  • Vojtěch Trocha a Vojtěch Hrubant
  • Petra Švecová
  • Andrea Sobotková
  • František Novák
  • Pavel Skrott

 

Open call 2019 – Artist in Residence – výsledky / results:

CZ / Open call pro zahraniční rezidenty byl uzavřen 31. 10. 2018. Přihlásilo se celkem 69 uchazečů, ze kterých členové Studia PRÁM vybrali 3 uchazeče, kteří v příští roce mají možnost využít prostory Studia PRÁM v rámci 2 měsíčního rezidenčního pobytu. Tento pobyt je poté završen výstavou v Galerii PRÁM. Vybranými uchazeči jsou:

ENG / Artist in Residence Open call 2019 was closed on 31st October, 2018. There was 69 applications, from which the members of Studio PRÁM selected 3 applicants for a two month residential stay. By the end of this stay the arists will have an opportunity to exhibit in PRÁM Gallery.  The selected artists are:

  • Hana Rast (FIN)
  • Halil Balabin & Merav Kamel (ISR)
  • Marie Raffn (DNK)