Pavlína Kvita & Petra Pešková: Vidíme spolu (vernisáž)