01. 02. 2021 - 31. 03. 2021Rezident

Anka Helfert

První rezdenční umělkyní roku 2021 je Anka Helfert. Na PRÁMovém rezidenčním ateliéru stráví únor a březen a svůj rezidenční pobyt uzavře výstavou nan začátku dubna.

Anka Helfert vnímá svoji tvorbu jako thinking through doing, jako zkoumání toho, jak zacházíme s tím, co je hmotné a s tím co není lidské. Zabývá se tím, jak vymezujeme přírodu a kulturu, a hledá cesty, jak zakořenit vědomí ve hmotném světě.

To, co je z její práce k vidění, je podivně přítomné, živé a tiché. Materialitu jejích děl nebývá snadné určit, lákají k doteku. Pracuje sochařsky, kresebně a s textem, ráda vyvíjí vlastní techniky, kombinuje prastaré a současné postupy a materiály. Bez ohledu na tristní současnost pozdního kapitalismu se soustředí na nadřazenost zvířete nad člověkem a nachází útěchu ve lhostejnosti anorganického světa.