Výstava

Dernisáž výstavy PRÁM

Srdečně vás zveme na prodejní dernisáž výstavy Studia PRÁM, která se uskuteční v úterý 27.6.2017, 19:30 – 21:30 ve Staré Čistírně odpadních vod v Bubenči.

Pořadatelé: TOVÁRNA o.p.s., správa industriálních nemovitostí, Studio PRÁM
Místo konání: Stará čistírna odpadních vod 1906 Praha – Bubeneč, Papírenská 6, Praha 6

Společný projekt Studia PRÁM je komorním výběrem děl autorů:
Josefíny Jonášové, Pavlíny Kvity, Romana Kvity, Veroniky Dúrové, Dominika Běhala, Mayi Roztočilové, Jakuba Roztočila, Magdalény Roztočilové, Tomáše Skály, Barbory Klašky, Jakuba Tytykala a přizvaných autorů: Roberta Palucha, Patrika Čably, Radany Čablové, Dentona Fredricksona a Vítězslava Šerého.

Jedná se o prodejní výstavu a 20% výtěžku z prodeje se věnuje zapsanému spolku Sluneční paprsek, který pořádá ozdravné pobyty určené především pro děti, jež prodělaly hemato-onkologické onemocnění, jsou chronicky a vážně nemocné. Dále pak pro děti nemocné a vyrůstající v dětském domově, s definovanou psychickou deprivací (např. rozvod rodičů, týraní apod.) a s jiným těžkým somatickým či psychosociálním handicapem.

V případě zájmu o koupi díla nebo věnování peněžitého daru spolku Sluneční paprsek budete moci veškeré náležitosti vyřídit na pokladně u našich zástupců. V rámci doprovodného programu se můžete svézt na Převozníkově prámu v podzemní nádrži.