Divadelní představení

Divadlo POUŤ

Představení Pouť vzniklo v červnu roku 2014 jako magisterská práce Anny Krtičkové na oboru scénografie alternativního a loutkového divadla na DAMU v Praze. Jedná se o bytové představení, které vytvořily Anna Krtičková a Veronika Svobodová. Hlavním motivem jsou dvě paralelní roviny. Autentické zápisky z deníků a audiovizuální materiály z poutní cesty se zde prolínají s životním příběhem svatého Franitška z Assisi.

Na vzniku představení se podílela také Bára Kratochvílová z kapely DVA, která poskytla své deníkové zápisky, zvukové nahrávky a fotografie ze společného pěšího putování s Annou Krtičkovou Umbrijským krajem. Ruku k dílu přidala scénografka Karolína Mbay a přátelé, kteří vyšívali, nebo darovali artefakty, jež se v představení vyskytují.

Představení Pouť vznikalo nízkorozpočtovou cestou formou sběru a recyklace. Ve Františkánských pramenech je zapsán příběh, podle kterého svatý František požádal svatou Kláru, aby mu spolu se sestrami sešily hábit z kousků, které si před tím vyprosí od lidí z města Assisi.

Specifikum představení je forma balancující na pomezí animovaného filmu a divadla. Pracuje se zde s postupy klasického loutkového divadla, některé scény jsou divákovi předloženy prostřednictvím animovaných sekvencí a některé obrazy jsou komponovány ze záběrů detailů látek živě snímaných kamerou.

Představení má rozmanitou historii. Hrálo se nejen v bytech, ale i na zahradě, v čajovně, v kapli, atp. Díky svému měřítku je počet diváků omezený – max. do 20 osob. Představení trvá 45 min a po jeho skončení většinou dochází ke spontánnímu dialogu, ve kterém diváci spolu s autorkami sdílí své zkušenosti s poutnictvím a mají také možnost a čas si loutky, deníky a výšivky podrobně prozkoumat.