Výstava

Ester Knapová: Létem do tmy

Zveme vás na vernisáž výstavy Létem do tmy malířky Ester Knapové. Kurátorkou výstavy je Kateřina Hochmuth.
• vernisáž: 23. 8. v 18.00
• výstava: 24. 8. – 13. 9. 2022

“Celé Třešňové údolí je bílé a zelené – samé květy a tráva. Prostřednictvím snových obrazů objevujeme, co bylo dávno ztracené. Často si pamatujeme jen dojem, který se snažíme zreprodukovat, naplnit, nebo jen letmo zachytit. Proč jsou úplně první vzpomínky tolik intenzivní? Ester Knapová (nar. 1993) vytváří atlas imaginárních krajin, v němž lze donekonečna listovat, navracet se a nalézat možnosti intimní zpovědi. Autorka přiznává potřebu vycházet ve své aktuální tvorbě z vlastního dětství, přičemž inspirace je redukována na samotný prožitek – a zároveň nabízí v meditativním (post)covidovém dialogu smíření se smrtí.”


www.instagram.com/ester.knapova

fb event