Přednáška

FE // OBRAZ VERSUS KÝČ

Hosté:
DENIS CIPORANOV, estetik (Univerzita České Budějovice)
“Kýč jako problém systematické estetiky”
DAVID KLIMEŠ, novinář, mediální odborník (FSV UK, Hospodářské noviny)
“Zákon klesajících výnosů kýče v médiích a reklamě”
LUKÁŠ PILKA, člen skupiny Uliční-ci (http://ulicnici.net/)
“Uličnický kýč”

Kýč, a kitsch, le kitsch, der Kitsch. Slovo, které spojuje světové jazyky, ale rozděluje veřejnost. Kde leží hranice toho, co považujeme za kýč – objekt neoriginální, nehodnotný, využívající komunikačních stereotypů? Jak se tyto hranice v dějinách posouvaly a jak vlastně dnes vypadají? Liší se podle sociální skupiny, do níž patříme, ovlivňuje je míra našeho vzdělání anebo kultura, ze které pocházíme? Proč vlastně potřebujeme kategorii kýče ve vizuální kultuře a jak se specificky projevuje v reklamě a médiích? A máte doma kočičku s mávající ručičkou?

Přineste nám vlastní kýč, kterým se obšťastňujete! Dočasnou výstavu uspořádáme na baru!

Vstup: ZDARMA.

Více informací: www.fresh-eye.cz

Dojeďte na tram a bus zastávku Nádraží Libeň.
Vydejte se hlavní ulicí Poděbradská směr Hloubětín.
Zabočte druhou ulicí Čerpadlová vpravo.
Na konci Čerpadlové ulice (tiskárna Jakub) se nebojte vstoupit do kamenné uličky vlevo, na jejím konci vstupte do vrat a najdete nás na konci dvora.

Mapa: www.fresh-eye.cz/kontakty

Sledujte událost na FB eventu!