Akce

Studio PRÁM: Loose End

Umělci Studia PRÁM vystavují v Pražském domě v Bruselu. Výstavu s názvem Loose End kurátoruje Zuzana Krišková. Vystavujícími jsou: Dominik Běhal, Veronika Durová, Martin Herold, Josefína Jonášová, Barbora Klaška, Pavlína Kvita, Roman Kvita, Jakub Roztočil, Magdalena Roztočilová, Adam Trbušek, Jakub Tytykalo a Adam Železný.

Vernisáž proběhne 6. 2. 2019 v 19:30 a výstava je poté k vidění až do 2. 4. 2019. Svou návštěvu si však musíte rezervovat emailem na praguehouse@praha.eu.


Výstava Loose End představuje výběr z tvorby dvanácti umělců majících ateliér v pražském Studiu Prám. Nejedná se o ucelenou uměleckou skupinu s jednotným programem. Cílem výstavy proto není snaha demonstrovat ucelený výtvarný názor, jako spíše ukázat diverzitu jednotlivých projevů, které se přesto mohou v určitých bodech protínat. Přítomnost dotyčných v prostoru setkávání se a diskuzí, možná i nevědomě, ovlivňuje jejich tvorbu a směry přemýšlení o ní. Na první pohled můžeme u každého z nich spatřit vizuální spojitosti, mezi které patří realistické východisko a setrvávání v rámci tradičních uměleckých disciplín, založených na haptické práci s materiálem. Uzel v názvu výstavy reprezentuje spojení autorů, které je dané samotným místem vzniku jejich děl. Umělci, kteří se aktuálně v Prámu sešli, mají shodou okolností společný výrazový jazyk založený na zpracování tématu jím blízkých výseků reality. Ta se pro ně stává výchozím momentem, skrze který se z pozorované zkušenosti mění v objekt zkoumání. Každý z nich řeší jiná témata, zde se ale symbolicky, alespoň v dílech z poslední doby, která jsou součástí výstavy, jejich zkušenosti střetávají. Abychom mohli s jistotou říci, že je to dáno důsledkem jejich vzájemného koexistování, museli bychom sledovat jejich vývoj v delším časovém horizontu. Na základě toho by šlo ověřit, zda se nejedná pouze o náhodnou shodu okolností. Pobyt v Prámu je časově omezený, jak se tedy budou jejich osobnosti a způsob práce vyvíjet a jestli i poté mezi nimi najdeme podobnosti, je zcela otevřené.

Text: Zuzana Krišková


www.prague-house.eu

Prague House in Brussels, Avenue Palmerston 16 1000 Brussels Belgium