08. 05. 2019 - 30. 06. 2019Rezident

MARIE RAFFN (DK)

První zahraniční rezidentkou na PRÁMu v letošním roce je mladá dánská umělkyně Marie Raffn. Marie stráví ve Studiu PRÁM necelé 2 měsíce (květen – červen) během, kterých připraví výstavu na míru ušitou galerijnímu prostoru PRÁMu spolu s kurátorkou Šárkou Koudelovou. Zveme Vás na vernisáž 18. 6. v 19:00.


Tvorbu Marie Raffn ovlivňuje křehký vztah mezi obrazností, jazykem a významem. Její práce se odvíjí zejména v textových a performativních formátech v podobě time- based médií, uměleckých knih a sochařské instalace.

 

Marie Raffn o rezidenčním pobytu na PRÁMu:

“Má práce ve Studiu Prám bude spočívat v jemném zacházení s materiály v prostorových aranžmá, kde se asociativní proud vyjevuje prostřednictvím vzorů a etymologie. Východiskem mé práce bude výrazná architektura první místnosti galerie. Odtud bude má práce kvést a roztahovat se jako vějíř.

V poslední době se můj zájem soustředí na pojem prostředek k zápletce  (předměty, které jsou použity k tomu, aby posunuly zápletky k příběhu) a na to, jak mohou být sochařské prvky v tomto kontextu vnímány. Kde jedna socha reaguje na druhou.  Pokud jde o prostředek k zápletce, není to socha samotná, co je v tomto směru zajímavé, jako spíše dopad sochy na její okolí. Mým záměrem je vytvořit během rezidence choreograficky připravenou situaci složenou z prostorových objektů a zvuku – v důvěrném dialogu se specifiky daného prostoru a místa.

Ve svých samostatných výstavách vnímám výstavní prostor jako entitu, ve které vystavené objekty ctí prostor a naopak. Výstavní prostor není nikdy konečný a ohraničující, je to spíše přechodné místo, kde se má sochařská práce rozvíjí jako myšlenky řečené nahlas.

Navzdory tomu, že myšlenky a koncept jsou hlavní motivací pro můj umělecký proces, vždy se pokouším kombinovat můj konceptuální přístup s jemnou citlivostí a silným zájmem pro materiál. Inspirovaná konkrétní poezií, kde se vizuální forma setkává s tématem básně, snažím se posunout vizuální poezii z textu do prostoru.”


Marie Raffn (1991 Kodaň, DK) je absolventkou magisterského studia na Malmö Art Academy ve Švédsku (2016). Během studií se účastnila výměnného pobytu na Cooper Union School of Art, New York (2013) a Akademie der Bildenden Künste, Vídeň (2015). Z posledních výstav můžeme jmenovat Backward Sway ½ Upper Beam ½ Forward Swivel ½ Lower Bound, Forlaget Gestus Teak, Helsinki (FI), La Robe Chinoise Vol. 1, Delfi, Malmö (SE), Dead Swath She Said, Pavillon 11, CPH Art Week ’17 (DK) a Tail and Heads v Contemporary Art Centre, Vilnius (LT).


www.marieraffn.com

www.instagram.com/marieraff


www.vimeo.com/326451386

www.vimeo.com/234124794