27. 05. 2017 - 30. 06. 2017Akce

PRÁM

 

Pořadetelé: TOVÁRNA o.p.s., správa industriálních nemovitostí, Studio PRÁM
Název akce: PRÁM
Datum konání: Sobota 27. 5. 2017, 10:00 – 19:00 (poslední prohlídka 18:00)
Místo konání: Stará čistírna odpadních vod 1906 Praha – Bubeneč, Papírenská 6, Praha 6
Náplň akce: Výstava Studia PRÁM, průvodcované prohlídky, jištěné výstupy na komín, plavby na Převozníkově prámu podzemní nádrží
Kontakt: Lucie Růžičková, DiS., infocistirnamail.com, +420 608 112 205

TOVÁRNA o.p.s., správa industriálních nemovitostí ve spolupráci se Studiem PRÁM připravuje
mimořádný program ve Staré čistírně odpadních vod 1906 Praha.


Informace o akci:

V rámci celodenní akce pod názvem PRÁM budou moci návštěvníci navštívit prostory Staré čistírny a
prohlédnout si vystavená umělecká díla, zúčastnit se průvodcované prohlídky a jištěného výstupu na
ventilační komín. Součástí prohlídkové trasy Staré čistírny budou také instalace uměleckých děl Studia PRÁM. Závěrem prohlídky bude návštěvníkům prezentována novinka Převozníkův prám, na kterém se budou
moci projet jednou z podzemních nádrží.

 Zpřístupnění výstavy – 10:00
 Start výstupů na komín – 10:00
 První prohlídka – 12:00

Doporučujeme rezervace.
Informace a rezervace na www.staracistrina.cz.


Informace o výstavě:

Název: PRÁM
Koordinátorka výstavy: Magdaléna Roztočilová
Průvodní slovo k zahájení výstavy: 27.5.2017 od 15:00
Doba trvání výstavy: 27.5. – 30.6.2017

Společný projekt Studia PRÁM je komorním výběrem děl vznikajících v jednom místě z různých důvodů
pod různými vlivy a směřující k různým cílům, ale se stejnou touhou. Jedná se o prodejní výstavu a 20% výtěžku z prodeje se věnuje zapsanému spolku Sluneční paprsek, který pořádá ozdravné pobyty určené především pro děti, jež prodělaly hemato-onkologické onemocnění, jsou chronicky a vážně nemocné. Dále pak pro děti nemocné a vyrůstající v dětském domově, s definovanou psychickou deprivací (např. rozvod rodičů, týraní apod.) a s jiným těžkým somatickým či psychosociálním handicapem.


Ve výběru jsou zastoupena díla autorů:

Josefíny Jonášové, Pavlíny Kvity, Romana Kvity, Veroniky Dúrové, Dominika Běhala, Mayi Roztočilové, Jakuba Roztočila, Magdalény Roztočilové, Tomáše Skály, Barbory Klašky, Jakuba Tytykala, Dentona Fredricksona a díla přizvaných autorů: Roberta Palúcha, Patrika Čably, Radany Čablové a Vítězslava Šerého.


Stará čistírna odpadních vod (národní kulturní památka) je unikátním dokumentem historie architektury, vodohospodářství a techniky. V areálu, který byl postaven v letech 1901 – 1906 (provoz ukončen v roce 1967) jako součást systematické stokové sítě v Praze, jsou zpřístupněny původní prostory s pozůstatky technologie na čištění odpadních vod. Atmosféru průmyslové doby dokresluje funkční kotelna a parní stroje (Breitfeld – Daněk, 1903).

Studio PRÁM sdružuje 12 absolventů AVU a UMPRUM, kteří provozují galerii PRÁM s přilehlými ateliéry. Jejich prostory využívají jako zázemí pro uměleckou tvorbu a spolupracují se zahraničními umělci formou rezidenčního programu. V galerii pořádají pravidelný výstavní program, který se soustředí na současné mladé umění. Studio navíc organizuje rozmanité kulturní akce, jako výstavní vernisáže, přednášky, koncerty, promítání a alternativní festivaly.

 

(oficiální text organizátora akce)