Výstava

Studio PRÁM: Zero Empathy

Studio PRÁM vystavuje ve VnitroblockuDudes & Barbies Gallery. Zveme Vás na vernisáž, která se koná 22. 5. od 19:00. 

Studio PRÁM se nachází v objektu bývalé prádelny v periferní čtvrti pražských Vysočan, který prošel kompletní rekonstrukcí, podobně jako VNITROBLOCKu nebo Kavárně co hledá jméno mu ale zůstal jeho původní industriální génius loci. Nachází se zde multifunkční prostor s galerií, kulturním sálem a zejména ateliéry, které slouží jako základna pro partu 12 mladých absolventů AVU a UMPRUM, jejichž tvorba se pohybuje mezi póly volného a užitého umění. I díky mnoha podobnostem, kterými k sobě máme blízko, jsme se rozhodli je oslovit… a rodí se další velká výstava!

Členové PRÁMu ji pojmenovali „Zero Empathy“ a přistupují k ní s lehkostí a vědomím, že VNITROBLOCK není tradiční galerie, ale multifunkční kulturní centrum. Právě proto se rozhodli tak trochu vzepřít zajetým kolejím klasických výstav a vymyslet instalaci na míru našemu členitému prostoru. Stejně jako je pestrý on sám, bude pestrý i výběr a škála vystavujících autorů, kteří se vyjadřují převážně ve 3D, ale i malbami.