Výstava

Vojtěch Hrubant & Vojtěch Trocha: HOMO KREVETKUS

Srdečně Vás zveme na výstavu dvou Vojtů, Vojty Hrubanta a Vojty Trochy. Socha a obraz. Vernisáž se koná 19. 3. 2019 v 19:00. Výstava je pak k vidění až do 9. 4. 2019.


“Dva přístupy: intimní, spíše narativní, místy až téměř naivně kýčovitý, v podání Vojtěcha Trochy, nebo ten Vojtěcha Hrubanta, založený na rozkladu celků do systematických kompozic, směřujících k logickému pochopení velkého přes menší, sledují podobné cíle: zaujetí pro pozorování a porozumění skrze důrazu na formu. Moment, kdy ze zaujetí pro téma a námět vzniká silný výrazový jazyk, je pomyslným průnikem v tvorbě obou Vojtů. Výstava představuje výtvarnou shodu, pomyslný průsečík těchto přístupů, zároveň akcentuje osobitost obou autorů.”


Vojtěch Hrubant ► www.vhrubant.wixsite.com/vojtech-hrubant

Vojtěch Trocha ► www.prettygoodsculptor.com


FB Event
Děkujeme GoOut za PR podporu.