Veronika Durová & Tadeáš Kotrba: Vědět odkud přicházíš (expozice)


  • Marie Raffn (DK) - zahraniční rezidentka