17. 11. 2016 - 30. 11. 2016Výstava

Martin Herold: Nachýlení

 

Srdečně zveme všechny přátele a příznivce Studia PRÁM na vernisáž výstavy Martina Herolda: NACHÝLENÍ. V rámci vernisáže se můžete setkat s autorem a seznámit se s jeho nejnovější tvorbou.

Vernisáž: 17.11.2016 od 19:00
Trvání výstavy: 18.11. – 30.11.2016
Máme otevřeno: pondělí a čtvrtek 14:00 – 19:00
(osobní prohlídky s autorem po telefonické domluvě)

Olejomalbami série „Nachýlení“ se Martin Herold důrazně vymezuje oproti předchozím projektům „Gale Crater“ nebo „In False Colors“ z roku 2015. Upouští od práce s převzatými, veřejně dostupnými materiály, a noří se hluboko do svých osobních deníkových záznamů v podobě fotoalb důkladně dokumentujících jeho bezprostřední okolí. Nejbližší lidé, rostliny nebo místo jeho tvorby; důležitost motivů autorových děl však ve svém celku ustupuje do pozadí a přenechává místo jeho rukopisné kompozici.

Iluze nahlédnutí do soukromého světa, v němž se mísí figurální, florální i interiérové motivy, se rozpouští: rostlina se stává objektem, jehož portrét se neliší od portrétu ženy nebo prostoru. Jedinečnost zobrazovaného objektu se ztrácí, v umělcově ateliéru mizí dokonce i ústřední postava a do popředí vystupuje jednotná forma všech obrazů: kompoziční prvek prostorového nachýlení. Nenuceně se stává prostředkem autorova vyjádření a jeho pravidelnost dává vystoupit vnitřní dynamičnosti obrazů, neukončenému schylování se a otevřenosti jejich narativů.

Kompozice Martina Herolda jsou původní, vycházejí z reálných situací a nepodléhají autorské korekci. V závěji deníkových fotografií je vytvořena série obrazů fungujících jako celek, vytvářejících svůj vlastní společný kontext. Vzájemná interakce zlomků různých narativů je umožněna právě pravidelným nachýlením na sdílené půdě malířského plátna. Pohovka se přesune na druhou stranu místnosti – atmosféra obydlí se roztříští. Tělo se zlomí, perspektiva se naklání, řád zmizí a my pochybujeme o prostoru jako takovém. Nachýlení však zůstává a stává se pojítkem, získáváme nový řád a vědomí kontinuálnosti identity zobrazovaných objektů.

Privilegium autorské fotografie coby zdroje díla netkví v niternosti vztahu k zobrazovaným objektům nebo v zainteresovanosti v jejich původním kontextu, ale ve svobodě volby výběru konkrétních kompozičně-světelných momentů. Pečlivý a meditativní proces malby v nich uzamyká nachylující se čas a vytváří tak neklid a plíživé napětí uschované za statičností nakloněných linií. Pomalu budovaná atmosféra zamrzá v bodě

(text: Pavlína Samčíková)

⇾ FB událost
www.martinherold.com