Výstava / 08. 12. 2016 - 21. 12. 2016 

Jiří Bouma: Rudiment

>> the place for international encounter and creation of authentic art <<

>> místo pro mezinárodní setkávání a tvorbu autentického umění <<