>>  the place for international encounter and creation of authentic art  <<

>> místo pro mezinárodní setkávání a tvorbu autentického umění <<