Výstava / 13. 04. 2017 - 26. 04. 2017 

Veronika Durová & Tadeáš Kotrba: Vědět odkud přicházíš


>>  the place for international encounter and creation of authentic art  <<

>> místo pro mezinárodní setkávání a tvorbu autentického umění <<

Rezident / 01. 04. 2017- 30. 04. 2017

Juraj Toman & Juraj Florek (SVK)