Výstava / 27. 08. 2016  15:00 Cross Club Plynární 1096/23, Praha 7

Studio PRÁM at Prague-Up Connecting

pavlína_hlavsová_2012_©_ROBOT_1300x650x400mm_plexisklo_osev

>>Place for international confrontation, support of authentic art and alternative education<<

>> Místo pro mezinárodní konfrontaci, podporu autentického umění a alternativního vzdělávání <<

Rezident / 01. 08. 2016- 31. 08. 2016

Karen Vermeren

back