>>Place for international confrontation, support of authentic art and alternative education<<

>> Místo pro mezinárodní konfrontaci, podporu autentického umění a alternativního vzdělávání <<

Rezident / 01. 04. 2017- 30. 04. 2017

Juraj Toman & Juraj Florek (SVK)