Výstava / 23. 03. 2017 - 31. 03. 2017 

Susumu Matsuura: STRANGER

>>Place for international confrontation, support of authentic art and alternative education<<

>> Místo pro mezinárodní konfrontaci, podporu autentického umění a alternativního vzdělávání <<

Rezident / 01. 03. 2017- 31. 03. 2017

Susumu Matsuura