Výstava / 08. 12. 2016 - 21. 12. 2016 

Jiří Bouma: Rudiment

>>Place for international confrontation, support of authentic art and alternative education<<

>> Místo pro mezinárodní konfrontaci, podporu autentického umění a alternativního vzdělávání <<