Výstava / 07. 07. 2016 - 13. 07. 2016 

Dominik Běhal

Okno, 50x60, suchý pastel na plátně, 2015

>>Place for international confrontation, support of authentic art and alternative education<<

>> Místo pro mezinárodní konfrontaci, podporu autentického umění a alternativního vzdělávání <<

Rezident / 01. 08. 2016- 31. 08. 2016

Karen Vermeren

back