Performance / 27. 05. 2016  21:00 

Helena Gouveia Monteiro & Juliette Liautaud: EST / SET

Special Event:
PRESIDENT BONGO performs SERENGETI
+ ALVIA ISLANDIA, afterparty DVDJ ANANAS
8. 4. 2016 / PRÁM Studio

Link here

>>Place for international confrontation, support of authentic art and alternative education<<

>> Místo pro mezinárodní konfrontaci, podporu autentického umění a alternativního vzdělávání <<

Rezident / 01. 05. 2016- 31. 05. 2016

Juliette Liautaud & Helena Gouveia Monteiro

back