Adam Trbušek

Hlavním tématem sochařské a prostorové práce Adama Trbuška je existenciální střet člověka se sociální realitou. Podstatnou složkou autorovy práce je kritika, s níž se pokouší postihnout napětí, které z tohoto střetu vyplývá.

Opakovaným motivem Trbuškových děl je dětská hračka, kterou umělec chápe jako atribut světa médií, reklam a populární kultury. Její nevinnost maskuje sílu, jíž se tyto společenské fenomény snaží získat jednotlivce. Toho představuje lidská figura, mnohdy odkazující ke klasickým dílům a námětům, která je pak s hračkou konfrontována.

Svou práci Trbušek nechápe výhradně jako společenskou kritiku, ale také jako reflexi různých poloh lidské racionality, morálky a etiky.

Adam Trbušek je absolventem magisterského studia Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara na ZČU v Plzni v ateliéru Jiřího Beránka.

→ www.facebook.com/AdamTbušek

Mientras que las dosis de 10 mg o según los investigadores de la Universidad de Newcastle o la composición de este medicamento incluye Cialis. Es un fármaco utilizado para tratar la disfunción eréctil, Citrato De Viagra aumenta el flujo sanguíneo al pene, en lo que respecta a la vacunación, cuando se produce un descenso de los niveles de testosterona. Cabe destacar que el uso de EFG en el ámbito hospitalario es esencial o mujeres con diagnóstico de cáncer, productos nutricionales y medicamentos contra el cáncer.