Adam Železný

Adam Železný zahájil svou dráhu umělce a experimentátora v roce 2002 na Střední průmyslové škole Keramické v Bechyni v oboru průmyslový design, kde i přes jasné vymezení atelieru inklinoval k práci s keramickou hmotou.

Na katedře užitého umění na Vysoké uměleckoprůmysové škole v Praze v atelieru Keramika a porcelán se jeho vztah k materiálu lehce mění a začíná kombinovat užitou keramiku s volnou. Vznikají tak práce klasifikovatelné jako design-art. V průběhu magisterského studia na UMPRUM, konkrétně v roce 2014 byl Adam vybrán se svou kolekcí “Wrought bowls” mezi Talents na Ambiente v Mess Frankfurt.

V tomto roce byl dále Adam Železný nominován do výběru Diploma Selection v rámci Design Blok’14 s kolekcí explodovaných keramických nádob “The Blast”.

V roce 2015 se zúčastnil výstavy mezinárodního keramického trienálu v Lublani opět s kolekcí explodovaných keramických nádob “The Blast”.

V letech 2015 – 2017 se potom věnuje s bratrem Ladislavem Železným, který se zabývá sound-artem, projektu “Tabula Rasa”, tedy audio-vizuální instalaci složené z tenkých porcelánových plátů a elektroniky, prezentované na několika výstavách vč. významného festivalu Vs. Interpretation v galerii Jelení.

V roce 2015 se Adam Železný stal členem Sdružení výtvarných umělců keramiků, spolku s téměř třicetiletou tradicí a v roce 2017 se pak stává jeho předsedou. V tomto roce také opět nastupuje na UMPRUM a to na tříletý doktorský studijní program, kde se hodlá zabývat umělecko-vědeckým výzkumem v oblasti experimentálního tvarování keramických objektů a nádob, navazuje spolupráci s vědeckými ústavy a společností Explosia a.s.

http://adam.ferrum.name