Adam Železný

Adam Železný klade ve své tvorbě důraz na akci, která jeho práci staví na pomezí užitého a volného umění. Nádoby ze série Blast (od r. 2014 dosud) vznikly detonací a jejich tvar je výsledkem řízené exploze masy keramiky. Performativní charakter měl také projekt Tabula Rasa (2015 – 2017), ve kterém se svým bratrem Ladislavem Železným vytvořili audiovizuální instalaci složenou z tenkých porcelánových plátů a elektroniky. Dynamiku a záznam pohybu v sobě nese série porcelánových hlav Autoportrét (2014). Úspěch zaznamenala jeho kolekce Wrought Bowls (2013) uplatňující staré řemeslné postupy v kontextu současného designu.

Adam Železný je absolventem Střední průmyslové škole keramické v Bechyni a pražské VŠUP, kde studoval v ateliéru Keramika a porcelán. V rámci svého doktorandského studia na UMPRUM se zabývá uměleckovědeckým výzkumem v oblasti experimentálního tvarování keramických objektů a nádob. Stojí v čele Sdružení výtvarných umělců keramiků.

 

www.adam.ferrum.name

→ www.instagram.com/adamzelezny