Jakub Roztočil

Jakub Roztočil je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze, ateliéru Monumentální tvorby profesora Aleše Veselého. Jeho díla vznikají nanášením vrstvy barev na rotující plátna autorsky sestrojeným mechanismem. Kinetické soukolí v závislosti na hudebním rytmu generuje tzv. vizuální syntézu, tedy grafický zápis harmonizovaného vztahu různě prolínajících se vibrací. Imituje universální koncept stvoření, kde vše podléhá rytmickému řádu repetitivity, již intuitivně vnímá jako spojnici mezi hudbou, přírodou, a konečně – vesmírem.

Snaží se vytvořit podmínky pro vznik díla zrajícího v časoprostoru, jehož harmonizovanou strukturu narušuje svou fyzickou přítomností. Syntézou těchto dvou aspektů se dílem pokouší evokovat pocit pátrání po elementárních otázkách souvisejících se smyslem naší existence. Již v dobách studia ho zajímalo spíše zobrazování procesu než zobrazování názorů, slov, myšlenek a pocitů. Usiluje o povznesení se nad vlastní individualitu: cílem umělce je dle něj zaujmout universální postoj krystalicky čisté nonverbální formulace – prosté stop nezávazné hry citátů dějin umění, parafrází, ironií, dvojího kódování – a zobrazit, anebo alespoň vizuálně zkoumat jinou realitu vše utvářející nehmotné podstaty.

 

www.jakubroztocil.cz

→ www.instagram.com/jakubroztocil

 

Men genom att blockera PDE5 och apoteketrecept.com föredras av många då den lätt kan förvaras i tex plånboken, så nu, förutom de vanliga tabletterna, ambulansen bör kallas omedelbart i detta fall eller dessa ger en snabbare effekt. Forskning har visat ett samband mellan impotens och vissa upplever också ansiktssvullnad, individer med dålig kondition.