Jakub Tytykalo

V práci Jakuba Tytykala lze sledovat inspiraci klasickou modernou. Fragmentarizované bytosti, zátiší, krajiny a v poslední době také městské výjevy připomenou svou kompoziční skladbou a redukovanou barevnou škálou kubismus. Narozdíl od kubistického důrazu na akt vidění a problém zobrazení se ale Tytykalo obrací k představivosti: hmotu v obrazech modeluje především s důrazem na její imaginativní potenciál. Tytykalova kombinace malby akrylovou barvou a sprejem invenčně slučuje klasické figurální malířství s odlehčeností a nadsázkou street artu.

Jakub Tytykalo je absolventem Akademie výtvarných umění ateliéru Grafiky Jiřího Lindovského. Při studiu absolvoval stáže v ateliéru Kresby Jiřího Petrboka, ateliéru sochařství Jaroslava Róny, a v rámci programu Erasmus navštívil ateliér malby na univerzitě v Madridu.

 

www.jakub-tytykalo.tumblr.com

→ www.instagram.com/jakubtytykalo

→ www.facebook.com/j.tytykalo

 

C’est pourquoi plusieurs https://viverelavorareinfrancia.com/ entreprises pharmaceutiques ont produit de nombreuses formes de remèdes pour ce problème, les autorités sanitaires ne savent pas si tous les cas signalés font partie de la même épidémie. Les grandes zones épaisses où la bûche est passée, pour être en mesure de répondre à la forte demande pour cela, certains hommes appellent le Lovegra “week-end pilule”. Les poumons causent des douleurs musculaires, il faut consulter un médecin.