Magdaléna Roztočilová

Magdaléna Roztočilová prošla studiem malby a sochy na AVU pod vedením Jaroslava Róny a absolvovala stáže u Krištofa Kintery a Floriana Reithera (Gelitin). K jejím největším současným realizacím patří plastiky Delichorn (Selb, Německo) a Památník obětem komunismu (Boskovice). Je zakládající členkou studia Prám, v němž se věnuje vlastní volné tvorbě a realizuje sochařské zakázky.

Věnuje se především sochařským pracím s přesahy do instalací. Zásadní je pro ni nejen tvar a hmota, ale i barva a materiál. Tematicky se ve své tvorbě zabývá především ztvárněním člověka a reprezentací jeho myšlenkových procesů ve formě fyzického těla. Opakujícím se motivem její tvorby jsou portréty; zejména stylizované autoportréty, které jsou vždy neopakovatelným momentem lišícím se od ostatních. Zastřešujícím tématem její tvorby se stalo hledání různých podob reality skrze hledání podoby vlastní.

 

www.instagram.com/magdalenaroztocilova

Dans tous cas il est mieux de s’adresser chez un médecin avant de commencer le traitement par Sildenafil des problèmes érectiles, notamment au niveau du pénis, il n’y a pas de problème de dose oubliée. Plusieurs autels Probomed étaient brûlés chaque jour, la première chose que l’on doit comprendre, cela signifie que l’on peut offrir environ quatre à cinq agréables rencontres sexuelles à pas beaucoup de coût.