14. 09. 2017 - 25. 09. 2017Výstava

Kristýna Šomrová: BEZČASÍ

Srdečně vás zveme na výstavu Kristýny Šormové: BEZČASÍ.
vernisáž: 14.9.2017 od 19 hodin | výstava: 14.9. – 25.9.2017

Prožitek krajiny představuje pro tvorbu Kristýny Šormové nevyčerpatelný zdroj inspirace. Jeho prostřednictvím do svých prací projektuje vlastní duševní rozpoložení. Kristýniny malby a kresby reflektují prvky, struktury i děje odpozorované v krajině, stávají se však i svého druhu autoportrétem. Zatímco téma krajiny přetrvává, mění se výrazové prostředky a v poslední době také způsob práce. Skrze tuto proměnu lze vycítit i proměnu vnitřního světa autorky samotné. Od expresivních velkoformátových maleb inspirovaných živelnými, mnohdy až katastrofickými procesy v přírodě se na čas uchýlila k barevně tlumeným bohatě strukturovaným kresbám. Ani ty však nepostrádají vnitřní dynamiku. Nejen tyto kresby, ale i způsob jakým byly vytvořeny by se dal přirovnat k pomalému působení přírodních živlů, jež dokážeme vnímat až z dlouhodobější perspektivy. Na první pohled zaznamenáme jen nepatrný posun, při bližším pozorování však vycítíme, že jsou výsledkem razantního a neúnavného procesu. Kristýna svou práci chápe jako svéhodruhu očistný proces, který přirovnává k výstupu na vrchol hory, k pocitům, které zažíváme, dokážeme-li se vytrhnout z každodenního běhu a vydat se na dlouho zamýšlenou cestu, od níž si slibujeme daleké výhledy do krajiny spjaté s možností nadhledu. Její ateliér se tak mění v místo, kde může strávit hodiny nad prázdnou plochou. Nejprve nanáší barevné vrstvy. Ty následně odrývá a odškrabává. Postupně zaplňuje papír strukturami, které jako by jí samovolně vyrůstaly pod rukama.

Prvotním podnětem k vytvoření jedné z vystavených kreseb byl prožitek architektonického prostoru kaple svaté Anny v poutním kostele Jména Panny Marie ve Křtinách, který ji přivedl k úvahám, jakým způsobem by vyplnila prázdné místo určené pro oltářní obraz. Pod dojmem prožitku okolní krajiny Moravského krasu vytvořila dynamickou abstraktní kompozici, v níž důležitou roli sehrává vertikální pohyb. Svůj otisk v ní ale zanechal také povznášející pocit zažitý uprostřed monumentálního prosvětleného prostoru chrámu, který nutí příchozího vzhlédnout a na chvíli se oprostit od vlastní fyzické existence. Kresba svou vizualitou připomíná povrch horniny rozrušené dlouhodobým působením vody a větru, částečně odkryté či spíše tušené vrstvy sedimentů. Odráží se v ní ale také vzpomínky na krajinu vzdálené Srí Lanky. V podobě útržkovitých obrazů vystupují z mlžného oparu a neprostupné vegetace tropického lesa.  Výsledný obraz navozuje pocit rozostřeného vnímání, jako bychom sledovali odraz na vodní hladině rozechvělé déšťem. Stává se prožitkem přetaveným ve strukturu.

Ke spolupráci na výstavě v Galerii Prám přizvala Kristýna Šormová hudební skladatelku Martinu Vídenovou. Vídenová vytvořila pod dojmem vystavených kreseb jedinečnou skladbu. Při jejím poslechu máme pocit jako by procházela krajinou společně s malířkou a vše prožívala spolu s ní. Jako by společně slyšely hlas stoupající vzhůru prostorem barokní kaple, tón rezonující mezi vlhkými skalními stěnami propasti i vodu stékající po kapkách po vápencových stěnách podzemních jeskyní. Jako by společně vdechovaly vlhkost prostupující bujnou vegetací tropického lesa, společně sdílely pocit prázdnoty – ozdravný, ale i bolestný ve vědomí vlastní malosti. Kristýniny kresby a Martinina hudba působí nezvyklým dojmem jednoty. Zdá se, že vyjadřují totéž, ale odlišnými výrazovými prostředky.

Kurátorka: Nina Michlovská

www.kristynasorm.com