10. 03. 2020 - 31. 03. 2020Výstava

Kryštof Brůha: Resonare De Audire Fluctus

Zveme Vás na výstavu čerstvého absolventa AVU Kryštofa Brůhy s názvem Resonare do Audire Fluctus. Vernisáž výstavy je 10. 3. v 19:00 a výstava je k vidění do 31. 3. 2020.


Instalace Resonare de AUDIRE Fluctus navazuje na koncepci oděvu AUDIRE Fluctus. Ta byla poprvé prezentována na jarním Mercedes-Benz Prague Fashion Week 2019. Její podstatou bylo odkrývání neviditelného elektromagnetického vlnění. Nositelé oděvu AUDIRE Fluctus se tak stávali technologickými Flanéry, kterým byla odkryta tato neviditelná vrstva reality. Pro poutníky AUDIRE Fluctus se tak velkoměsto stává pozorovatelným energetickým uzlem a bouře pro ně přináší symfonii v podobě elektromagnetických výbojů hromobití. Instalace Resonare de AUDIRE Fluctus tento fenomén dále zkoumá a rozvádí jej pomocí kinetických objektů, video příběhem a kreseb vytvořených za pomoci robotického ramene. Elektromagnetické vlnění se tedy nejen odráží v jednotlivých dílech, ale stává se spojujícím prvkem celé instalace.

Audire Fluctus

Audire Fluctus zkoumá vzájemně se ovlivňující roviny technologie člověka a prostředí.  Tento koncept je zhmotněný v podobě oděvu. Dovoluje jeho nositeli podstoupit od technologických médií a tím na ně nahlédnout z jiné pozice. Tato technologická imunita je zde zastoupena díky vrchní vrstvě tohoto víceúrovňového designu, která je zhotovena z pokovené textilie. Díky tomuto materiálu je oděv schopen výrazně redukovat elektromagnetické záření které přichází nebo odchází od nositele. Audire Fluctus se díky tomuto odstínění stává jakýmsi neviditelným pláštěm pro technologii. V rovině Audire Fluctus se koncept zaměřuje na pokročilé technologie, které pro své fungování využívají elektrickou energii. Elektromagnetické záření je však i část spektra, kterou používáme i pro přenosy dat, telefonních hovorů nebo radiového spojení. Proto i tento datový tok plující prostorem představuje médium pro Audire Fluctus. To koresponduje i s jeho názvem, Audire Fluctus totiž znamená poslouchat vlny.

A právě toto elektromagnetické vlnění, do kterého se může nositel skrýt, může zároveň i poslouchat. Prostřední vrstva totiž dokáže detekovat a následně pomocí zvuku reprezentovat toto vlnění nositeli. Tato detekční schopnost tak dovoluje nositeli nahlédnout do dříve skrytého světa elektromagnetického vlnění a stát se jeho pozorovatelem. Jelikož je elektromagnetické vlnění v rovině Audire Fluctus signifikantním znakem pro technologii jako takovou, stává se jeho nositel průzkumníkem, kterému je dovoleno nahlížet za pomyslnou hranici toho, jak na technologii běžně vnímáme. Poutník Audire Fluctus zahalen do zlatavého pláště tak může putovat mimo spektrum technologického vnímání.


www.krystofbruha.cz

www.instagram.com/krystof_bruha

www.youtube.com/krystofbruha

Děkujeme GoOut.cz za PR podporu.