01. 04. 2018 - 30. 04. 2018Rezident

SZYMON KULA (PL)

Prvním residenčním umělcem letošního roku je polský malíři Szymon Kula.


Szymon Kula ve své umělecké praxi zkoumá potenciál malby a okrajově se zabývá ikonografií. Zkoumaným vzpomínkám hluboce zakořeněných v osobní zkušenosti přivlastňuje alternativní historie a ztotožňuje se s osobní mytologií tím, že většinou pracuje v sériích a opakujících se cyklech. Zpochybňuje ortodoxní strategie vystavováním obrazů pospolu s objekty, zvukem, videem nebo performance. Vytvářením příběhů, které většinou korespondují s prostředím konkrétní lokality, Kula zdůratňuje napětí mezi iluzionismem a opravdovou fyzičností uměleckého díla.

szymonkula.com